ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

Biography

Ο Γιώργος Κούτρας είναι ιδρυτής και CEO από το 2008 της OpenIT, μίας εταιρίας που παρέχει λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και από το 2017 ιδρυτής και CEO της νεοφυούς επιχείρησης Openichnos, μίας IoT λύσης απομακρυσμένης παρακολούθησης για σκάφη αναψυχής. Διαθέτει εκτενή και διεθνή εμπειρία σε εμπορικά και ερευνητικά έργα μεγάλης κλίμακας, στα οποία έχει υπηρετήσει από διαφορετικούς ρόλους. Είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτοχος Master of Science στα πληροφριακά συστήματα από το ίδιο τμήμα καθώς και κάτοχος MBA από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.