ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

Founder/ Former Curator & Licensee

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ

Co-founder/Curator & Licensee/Legal Manager

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΟΥΡΟΥΔΗ

Co-founder/ Marketing Manager

ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΝΦΑΝΗΣ

Co-founder/ Communication Manager

ΝΑΣΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ

Co-founder/ Venue Manager

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Ευχαριστούμε όλους του εθελοντές για την πολύτιμη βοήθειά τους.